Poskytovaná péče

Poskytovaná péče

Zabezpečujeme komplexní péči v rámci všeobecného praktického lékařství:

  • soustavná péče o naše registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění
  • pravidelné preventivní prohlídky
  • předoperační vyšetření
  • laboratorní odběry
  • pravidelné očkování
  • možnost objednání k vyšetření

Poskytované služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění:

  • vyšetření pro řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, pro studium
  • vyšetření vyžádaná k výkonu profese ( vstupní, periodické a mimořádné prohlídky)
  • vakcinace doporučené a nepovinné
  • vyšetření CRP